Câu lạc bộ bóng đá trường Lương Thế Vinh

Cập nhật: 16/09/2017
Cỡ chữ

Câu lạc bộ bóng đá dành cho học sinh khối cấp 2, lịch sinh hoạt: từ 15h30 đến 17h00 thứ 4 và thứ 5 hàng tuần.

Bình luận facebook

PHÒNG TUYỂN SINH

0986.989.626

topweb.com.vn@gmail.com

PHÒNG NHÂN SỰ

0986.989.626

topweb.com.vn@gmail.com

Bảo hiểm trách nhiệm Dân Sự và Trách nhiệm Nghề Nghiệp 1.000.000 USD
Bảo hiểm trách nhiệm Dân Sự và Trách nhiệm Nghề Nghiệp 1.000.000 USD
Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể dành cho học sinh các cấp là bắt buộc